‌مبحث ششم - شركت نسبی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 6)

ماده 183 - شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركاء ‌نسبت سرمایه‌ای است كه شركت گذاشته.

ماده 184 - اسم شركت نسبی عبارت (‌شركت نسبی) و لااقل اسم یك نفر از شركاء باید ذكر شود - صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی‌تمام شركاء نباشد بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده عبارتی از قبیل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروری است.

ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 مورد شركت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 186 - اگر دارایی شركت نسبی برای تأدیه تمام قروض شركت كافی نباشد هر یك از شركاء نسبت سرمایه كه شركت داشته مسئول تأدیه‌قروض شركت است.

ماده 187 - مادام كه شركت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت عمل آید فقط پس از انحلال طلبكاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق فرد فرد شركاء مراجعه كنند.

ماده 188 - هر كس عنوان شریك ضامن شركت نسبی موجودی داخل شود نسبت سرمایه كه شركت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینكه اسم شركت تغییری داده شده یا نشده باشد. ‌قرار شركاء برخلاف این ترتیب نسبت اشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شركاء كه نسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 شركتهای نسبی نیز جاری است.