ابطال کارت بازرگانی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 9)

کارت بازرگانی به دو صورت اختیاری و اجباری می تواند باطل و از درجه اعتبار ساقط شود.

ابطال اختیاری کارت بازرگانی:

هرگاه هر شخص حقیقی و یا حقوقی از داشتن کارت بازرگانی با حضور در اتاق بازرگانی و ارائه درخواست و برخی مدارک انصراف دهد اقدام به ابطال کارت بازرگانی بصورت اختیاری نموده است.

ابطال اجباری کارت بازرگانی:

در صورت مشخص شدن برخی از تخلفات در زمان صدور کارت بازرگانی مانند ارائه اطلاعات خلاف واقع و یا نداشتن برخی از شرایط لازم و یا با اثبات عوامل حقوقی خلاف مقررات کارت بازرگانی مانند سو استفاده و یا قاچاق کالا مشمول ابطال اجباری خواهد شد. در نظر داشته باشید که هر گاه کارت بازرگانی بر اساس اسناد منتشر شده و اثبات این موضوع به صورت اجباری باطل شود ممکن است بنا بر دلایل اثبات شده تبعاتی را هم برای دارنده کارت مانند پرداخت خسارت های سنگین، زندانی و یا محکومیت به دنبال داشته باشد.

روش ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روی آن مراتب را دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

  • 2 نسخه تقاضای شركت
  • گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی اصل و كپی آن
  • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل
  • صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی بر انحلال شركت
  • تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
  • اصل کارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر 1 - اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند. به هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی اداره مركزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذكر 2 - كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذكر 3 - در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

تذكر 4 - در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد.

دیدگاه‌ها  

+2 # ابطال کارت بازرگانیفرناز 1400-04-04 12:51
برای ابطال کارت بازرگانی ویژه اشخاص حقوقی چه مدارکی مورد نیاز است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ابطال کارت بازرگانیکارشناس ثبتی 1400-04-04 12:59
نسخه تقاضای شركت
• گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی اصل و كپی آن
• اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل
• صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی بر انحلال شركت
• تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
• اصل کارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ابطال کارت بازرگانیحامد 1400-04-03 19:09
چگونه می توانم کارت بازرگانی خود را باطل کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ابطال کارت بازرگانیکارشناس ثبتی 1400-04-03 19:15
متقاضی ابطال کارت بازرگانی باید با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگانی مراجعه کند و مدارك مزبور را ارائه کند و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ابطال کارت بازرگانیسیما 1400-04-02 12:25
نحوه ابطال کارت بازرگانی چگونه است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ابطال کارت بازرگانیکارشناس ثبتی 1400-04-02 12:33
کارت بازرگانی به دو صورت اختیاری و اجباری می تواند باطل و از درجه اعتبار ساقط شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن