ثبت شركت تعاونی كشاورزی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.91 (تعداد رای 17)

شرکت تعاونی نوعی شخصیت حقوقی است که برای مدتی نا محدود و به منظور بر طرف کردن نیازها و خواسته های مشترک یک اجتماع مشخص و همچنین ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا و در راستای یک تا چند هدف مشخص ثبت می شود. در تعریف شرکت تعاونی که در ماده یک قانون شرکت های تعاونی آورده شده است گفته شده، که شرکت های تعاونی برای اهداف مشترک اعضا و برای اهداف مشخص  ثبت می شوند که نیاز اجتماعی ، اقتصادی، مادی  این جامعه را مرتفع کند و یا بهبود در هر یک از این شاخص ها را به همراه داشته باشد.

ثبت شرکت تعاونی توسط حداقل هفت نفر به عنوان سهامدار انجام می شود. این اعضا باید حداقل 51 درصد از سرمایه شرکت تعاونی را تادیه نمایند و به هیچ عنوان نباید شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی در ایجاد و تاسیس این شرکت های تعاونی عضویت داشته باشند. اما کلیه  شرکت های دولتی ، وزارتخانه ها، شورا های اسلامی، سازمان ها و نهاد های دولتی، بانک ها و شهرداری ها و از این دست نهاد ها می توانند در تامین سرمایه این تعاونی ها بدون عضویت در آنها نقش داشته باشند. در این راستا و مطابق با بند 2 اصل 43 قانونی اساسی این دست از شرکت ها می توانند از راه های تعریف شده ای مانند اجاره به شرط تملیک،  مضاربه، فروش اقساطی، کمک و غیره به تامین سرمایه شرکت های تعاونی کمک کنند.

البته مشارکت و عضویت در تعاونی ها برای شرکت های خصوصی به عنوان شخصیت های حقوقی مستقل محدودیتی ندارد و کلیه این شرکت ها می توانند به صورت آزادانه در ثبت شرکت تعاونی شراکت کنند.

شرکت تعاونی کشاورزی

 شرکت های تعاونی  به صورت کلی به سه نوع تقسیم می شوند:

 • شرکت تعاونی تولید
 • شرکت تعاونی مصرف
 • شرکت تعاونی اعتباری

شرکت های تعاونی کشاورزی از آن دست شرکت های تعاونی هستند که یا به صورت شرکت تعاونی تولید و یا شرکت تعاونی مصرف یا توزیع قرار می گیرند.  عمدتا شرکت های تعاونی کشاورزی به صورت شرکت تعاونی تولیدی به ثبت می رسند.

شرکت تعاونی کشاورزی نوعی شرکت تعاونی خاص است که عضویت در این نوع تعاونی ها تنها خاص افرادی خواهد بود که به نوعی به فعالیت کشاورزی مرتبط باشند. بر این اساس سهامدارن و یا اعضا این شرکت نمی توانند از شرکت ها و اعضا غیر مرتبط انتخاب شوند . مثلا شرکت های صنعتی غیر مرتبط با کشاورزی و یا رانندگان و کارمندان دولتی نمی توانند در این شرکت ها عضویت داشته باشند.

بر این اساس باید شرکت تعاونی کشاورزی را نوعی شرکت تعاونی تعریف کرد که با مشارکت حداقل 7 نفر به عنوان سهامدار به ثبت رسیده باشد و کلیه سهام این شرکت تعاونی در اختیار اعضایی باشد که به عنوان کشاورز شناخته می شوند و یا با فعالیت کشاورزی در ارتباط مستقیم هستند.  شرکت تعاونی کشاورزی نوعی شرکت تعاونی تولیدی خواهد بود که در امور مربوط به کشاورزی فعالیت می کند و در ردیف شرکت های تولیدی  شناخته می شود.

هدف از ثبت شرکت تعاونی کشاورزی تولیدی تامین نیاز ها، اشتغال زایی و یا رفع نیازهای مرتبط به اعضا آن می باشد. این شرکت ها در موضوع فعالیت خود محدودیتی ندارند و می توانند در اساسنامه خود هر نوع فعالیت مرتبط با کشاورزی را در نظر گرفته و ثبت کنند. به همین دلیل ممکن است یک شرکت تعاونی کشاورزی هم زمان به عنوان شرکت تعاونی تولیدی ، توزیعی و حتی اعتباری شناخته شود.

به همین دلیل در بسیاری از مواقع شرکت تعاونی کشاورزی ممکن است به خدماتی برای برطرف کردن نیازهای شرکت های تولیدی، بسته بندی و یا صنعتی مرتبط به حوزه کشاورزی در منطقه مورد نیاز بپردازد و ماهیت آن عمدتا شرکت تعاونی کشاورزی توزیعی باشد و یا این شرکت تعاونی به تخصیص بودجه و تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت های اعضا در حوزه کشاورزی در یک منطقه بپردازد که بر این اساس می توان شرکت تعاونی کشاورزی را شرکت تعاونی کشاورزی اعتباری دانست.

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

ساختار شرکت های تعاونی در هر زمینه ای که ثبت شوند، حتی در حالت خصوصی و عمومی عمدتا به صورت شرکت های سهامی است. به همین دلیل ممکن است شرکت تعاونی عام و یا خاص باشد و میزان سهام و نوع سهام تعیین کننده عام بودن و یا خاص بودن شرکت تعاونی را مشخص می کند. به همین دلیل شرکت تعاونی کشاورزی یا هر نوع شرکت تعاونی دیگر را باید منطبق با اصول شرکت های سهامی دانست، البته به غیر از مواردی که در قانون شرکت های تعاونی به آنها اشاره شده و باعث تفکیک شرکت های تعاونی از شرکت های سهامی شده است.

به صورت کلی ثبت شرکت تعاونی کشاورزی همانطور که گفته شد نیاز به 7 نفر حداقل شریک یا سهامدار دارد. البته عمدتا تعداد سهامداران در شرکت های تعاونی از جمله شرکت تعاونی کشاورزی بیشتر خواهد شد. منظور این است که نباید این تعداد کمتر باشد و در هر زمان که تعداد شرکا یا سهامداران به کمتر از 7 نفر برسد، شرکت ممکن است منحل شود.

در شرکت های تعاونی کلیه سهامداران باید حقوق و سهام مساوی داشته باشند. حتی اگر برخی از سهامداران ، سهام بیشتری عملا خریداری کنند یا سرمایه بیشتری تادیه کنند، این باعث نمی شود که حق بیشتری از شرکت به نسبت رای داشته باشند و هر سهامدارن تنها یک حق رای دارد.

در شرکت تعاونی الزاما این قانون باید رعایت شود که سالیانه قسمتی از سود شرکت به میزان حداکثر 5 درصد به عنوان سرمایه شرکت یا اندوخته شرکت، 5 درصد به عنوان ذخیره قانونی و 4 درصد نیز به عنوان تعاون و آموزش در حساب شرکت واریز شود. همچنین شرکت های تعاونی می توانند نیمی از ذخیره قانونی خود را برای افزایش سرمایه در نظر بگیرند.

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی نیاز به مجوز از اداره جهاد کشاورزی دارد. شرط دریافت این مجوز این است که اعضا عضو شده در هیئت رئیسه شرکت تعاونی کشاورزی  شرایط لازم را داشته باشند. برای این موضوع باید بعد از دریافت مجوز،  مجمع عمومی موسسین اقدام به صدور دعوتنامه از افرادی بکند که شرایط لازم را برای عضویت در تعاونی کشاورزی را دارند.

شرایط عضویت در شرکت تعاونی کشاورزی

عضویت در شرکت تعاونی کشاورزی به عنوان یک تعاونی خصوصی نیازمند داشتن شرایط خاصی است که هر یک از اعضا باید داشته باشند. البته اگر شرکت تعاونی به صورت آزاد و یا عمومی ثبت شده باشد عضویت معمولا در شرکت های تعاونی محدودیتی ندارد اما شرکت تعاونی کشاورزی ماهیتا خاص افرادی است که شرایط خاص دارند، یعنی عضو جامعه کشاورزی محسوب می شوند.

با در نظر گرفتن این موضوع و همچنین قوانین و مقررات بخش تعاونی افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی  می توانند در عضویت شرکت های تعاونی باشند و این موضوع عمومیت دارد.  بنابراین کلیه شرکت های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی نمی توانند عضو شرکت های تعاونی از هر نوعی باشند.

اما برای عضویت در شرکت تعاونی کشاورزی باید هر یک از اعضا شرایط زیرا را اثبات نماید:

 • اثبات داشتن تابعیت ایرانی
 • نداشتن محجوریت و یا ممنوعیت قانونی
 • خرید حداقل سهام تعریف شده در اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی
 • فعالیت در حوزه های مرتبط با کشاورزی( ممکن است فرد کشاورز بوده و یا در صنایع مرتبط با کشاورزی کار کند یا شرکت خصوصی ثبت شده در فعالیت های کشاورزی باشد)
 • ارائه درخواست به صورت کتبی برای عضویت در تعاونی
 • امضا تعهدنامه ای در خصوص رعایت مقررات تعریف شده برای تعاونی کشاورزی
 • نداشتن عضویت در یک تعاونی کشاورزی دیگر
 • ساکن بودن در روستا و منطقه احتمالی در صورت تعریف شدن در اساسنامه و ماهیت شرکت تعاونی ( مثلا شرکت تعاونی کشاورزی حسین آباد)

در کل باید شرایط عضویت در شرکت تعاونی کشاورزی را اولا داشتن شرایط عضویت در شرکت های تعاونی  مطابق با قوانین عمومی بخش تعاونی دانست و دوم اینکه شرایط اختصاصی تعریف شده در اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی را نیز باید هر عضو داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که در آن اعضا هیئت مدیره مشخص شده باشند و مدارک شرکت تایید شده باشد
 • صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره و مشخص شدن سمت ها در این هیئت
 • اساسنامه شرکت به همراه دو نسخه کپی از آن
 • ارائه گواهی عدم سو پیشینه کلیه اعضا
 • دریافت مجوز از اداره تعاون استان
 • ارائه مدارک شناسایی کلیه اعضا اعم از کارت ملی و شناسنامه و کپی از آنها
 • ارائه سه قطعه عکس از هر یک از اعضا
 • اخذ و ارائه مجوز جهاد کشاورزی
 • ارائه دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
 • گواهی پرداخت کلیه سرمایه تعریف شده برای شرکت تعاونی کشاورزی مطابق با اساسنامه شرکت
 • ارائه لیستی از سهامداران به همراه میزان سهام آنها، آدرس و مشخصات آنها
 • تعیین افراد دارای امضا مجاز در شرکت
 • تعهد نامه و قبول مسئولیت به صورت کتبی توسط مدیران انتخاب شده

مراحل ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

 • مشخص شدن شرکا و یا سهامداران و عقد تفاهمنامه ای بین آنها
 • مشخص کردن میزان سهام و تامین سرمایه شرکت تعاونی
 • مشخص کردن ماهیت شرکت تعاونی از نظر اعضا و شرایط عضویت اعضا
 • دریافت مجوز از اداره تعاون استان برای ثبت شرکت تعاونی
 • دریافت مجوز از جهاد کشاورزی
 • تشکیل اولین جلسه موسسین شرکت موسوم به جلسه مجمع عمومی موسسین و تنظیم و تایید اساسنامه و تنظیم اظهارنامه و تایید آن توسط کلیه اعضا. در ضمن باید اعضا هیئت مدیره و هیئت رئیسه نیز که سه نفر هستند مشخص شوند.
 • تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره و مشخص کردن سمت ها و مسئولیت ها
 • ارائه تقاضانامه برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی به اداره ثبت شرکت ها به صورت آنلاین
 • بررسی درخواست و تایید درخواست و مدارک ( در صورت رد درخواست دلایل توضیح داده خواهد شد و احیانا باید مدارک مورد نیاز تامین و ارائه شود)
 • ارائه اصل مدارک و پرداخت هزینه های ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
 • ثبت شرکت تعاونی کشاورزی در دفاتر اداره ثبت و آماده کردن پیش نویس آگهی تاسیس تعاونی
 • آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار ثبت شرکت تعاونی کشاورزی
 • ثبت نهایی شرکت در اداره ثبت شرکت ها
 • دریافت کد اقتصادی با ثبت نام در اداره مالیاتی

نکاتی مهم درباره ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

به منظور ثبت یک شرکت تعاونی کشاورزی برخی از نکات مهم را باید در نظر داشته باشید. مهم ترین این موارد به شرح زیر می باشند:

 • شرکت تعاونی کشاورزی را می توان با هر تعداد سهامدار به ثبت رساند اما نباید این تعداد از هفت نفرکمتر باشد. در هر زمان چنانچه این تعداد از هفت نفر کمتر شود باید تعاونی فورا نسبت به جبران کمبود این تعداد اقدام کند، در غیر این صورت شرکت تعاونی منحل خواهد شد.
 • حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی 100 میلیون ریال است. اگر شرکت تعاونی کشاورزی به صورت عام ثبت شود باید حداقل 500 میلیون ریال سرمایه اولیه در شرکت تعاونی تادیه شود.
 • شرکت تعاونی کشاورزی عمدتا به صورت خاص ثبت می شود و باید کلیه اعضا از بین کشاورزان و جامعه مرتبط با کشاورزی یا منطقه مورد نظر باشند.
 • اعضا این تعاونی ها حق ندارند در تعاونی مشابه دیگری عضو باشند و یا بعدا عضو شوند.
 • به منظور تایید اساسنامه و تعیین اعضا هیئت مدیره و صاحبین امضا مجاز، هیئت موسسین در قالب مجمع عمومی موسسین باید الزاما تشکیل شود.
 • هیئت مدیره یا هیئت رئیسه شرکت تعاونی کشاورزی باید حداقل سه نفر از شرکا باشند.
 • اخذ مجوز از جهاد کشاورزی و اداره تعاون شهرستان الزامی است
 • هیئت موسس شرکت تعاونی کشاورزی بعد از دریافت موافقت برای ثبت شرکت باید از کلیه کسانی که شرایط عضویت در شرکت تعاونی را دارند دعوت کنند. در این دعوت نامه باید مدارک لازم برای اعضا نیز تشریح شود.
 • به غیر از ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها باید هیئت مدیره مدارک لازم را به وزارت تعاون یا اداره تعاون شهرستان نیز ارائه نماید.
 • کلیه شرکت های تعاونی کشاورزی می توانند مطابق با قوانین و مقررات سازمان مرکزی تعاون روستایی ، با دیگر شرکت های تعاونی مرتبط ادغام شوند. به شرط اینکه ماهیت و هدف یکسان داشته باشند.
 • برای ادغام شرکت تعاونی کشاورزی با دیگر شرکت های تعاونی روستایی مشابه کلیه اعضا حداکثر تا یک ماه فرصت دارند تا نظر خود را در خصوص ادغام شرکت تعاونی به صورت کتبی اعلام کنند.

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی با استفاده از تخصص و کاردانی متخصصین و وکلای ما در موسسه حقوقی ویونا به صورت تضمین شده و کاملا قانونی به شکل ساده تری انجام خواهد شد. تسلط به قوانین و مقررات تجاری ایران، قوانین و مقررات اداره تعاون و همچنین شرایط ثبت شرکت تعاونی کشاورزی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط برای ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند در آینده بهتر شرکت شما تاثیر مستقیم داشته باشد.

کارشناسان و وکلای خبره ما در موسسه حقوقی ویونا آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان و تخصصی به شما عزیزان در هر کجای ایران هستند.

دیدگاه‌ها  

+2 # ثبت شركت تعاونی كشاورزیامیرحسین 1400-04-04 12:49
مراحل ثبت شرکت تعاونی کشاورزی چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت شركت تعاونی كشاورزیکارشناس ثبتی 1400-04-04 13:00
• تعیین شرکا و عقد تفاهمنامه ای بین آنها
• تامین سرمایه شرکت تعاونی
• مشخص کردن ماهیت شرکت تعاونی از نظر اعضا و شرایط عضویت اعضا
• اخذ مجوز از اداره تعاون استان
• دریافت مجوز از جهاد کشاورزی
• تشکیل اولین جلسه موسسین شرکت موسوم به جلسه مجمع عمومی موسسین و تنظیم و تایید اساسنامه و تنظیم اظهارنامه و تایید آن توسط کلیه اعضا.
• تعیین سه نفر به عنوان اعضا هیئت مدیره و هیئت رئیسه
• تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره و مشخص کردن سمت ها و مسئولیت ها
• ارائه تقاضانامه برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی به اداره ثبت شرکت ها به صورت آنلاین
• بررسی درخواست و تایید درخواست و مدارک
• ارائه اصل مدارک و پرداخت هزینه های ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
• ثبت شرکت تعاونی کشاورزی در دفاتر اداره ثبت
• آماده کردن پیش نویس آگهی تاسیس تعاونی
• آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار ثبت شرکت تعاونی کشاورزی
• ثبت نهایی شرکت در اداره ثبت شرکت ها
• دریافت کد اقتصادی با ثبت نام در اداره مالیاتی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت شركت تعاونی كشاورزیرضا 1400-04-03 19:07
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت شركت تعاونی كشاورزیکارشناس ثبتی 1400-04-03 19:17
• صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
• صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره و مشخص شدن سمت ها در این هیئت
• اساسنامه شرکت به همراه دو نسخه کپی از آن
• ارائه گواهی عدم سو پیشینه کلیه اعضا
• دریافت مجوز از اداره تعاون استان
• ارائه مدارک شناسایی کلیه اعضا اعم از کارت ملی و شناسنامه و کپی از آنها
• ارائه سه قطعه عکس از هر یک از اعضا
• اخذ و ارائه مجوز جهاد کشاورزی
• ارائه دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
• گواهی پرداخت کلیه سرمایه تعریف شده برای شرکت تعاونی کشاورزی مطابق با اساسنامه شرکت
• ارائه لیستی از سهامداران به همراه میزان سهام آنها، آدرس و مشخصات آنها
• تعیین افراد دارای امضا مجاز در شرکت
• تعهد نامه و قبول مسئولیت به صورت کتبی توسط مدیران انتخاب شده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت شركت تعاونی كشاورزیحمید 1400-04-02 12:23
برای عضویت در شرکت تعاونی کشاورزی چه شرایطی نیاز است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # جواب: ثبت شركت تعاونی كشاورزیکارشناس ثبتی 1400-04-02 12:34
• داشتن تابعیت ایرانی
• نداشتن محجوریت و یا ممنوعیت قانونی
• خرید حداقل سهام تعریف شده در اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی
• فعالیت در حوزه های مرتبط با کشاورزی
• ارائه درخواست به صورت کتبی برای عضویت در تعاونی
• امضا تعهدنامه در خصوص رعایت مقررات تعریف شده برای تعاونی کشاورزی
• نداشتن عضویت در یک تعاونی کشاورزی دیگر
• ساکن بودن در روستا و منطقه احتمالی در صورت تعریف شدن در اساسنامه و ماهیت شرکت تعاونی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن