ویژگی های شرکت سهامی خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

بدون تردید یکی از محبوب ترین قالب های ثبت شرکت در ایران شرکت سهامی خاص است. شرکت های سهامی خاص تنها خاص ایران نیستند و در اغلب کشور های جهان بخصوص در کشور های توسعه یافته ثبت این نوع شرکت طرفداران و علاقمندان به خود را دارد.

 اما ویژگی های شرکت سهامی خاص چیست که همواره عده زیادی برای ثبت شرکت خود این قالب را انتخاب می کنند؟

ویژگی های شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص از نوع شرکت های سهامی هستند که در انها سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده و در بین شرکا و یا سرمایه داران شرکت تقسیم می شود و هر فرد به اندازه سرمایه و سهام خود د ر شرکت مسئولیت خواهد داشت. سرمایه در شرکت های سهامی خاص به مرور زمان اعتبار بیشتری پیدا می کند . هر چه عملکرد شرکت بهتر باشد و سرمایه شرکت رشد داشته باشد سهام سهامداران نیز بیشتر اعتبار پیدا خواهد کرد و این یعنی رشد اعتبار و داشته های شرکا در این نوع شرکت ها. بنابر این با رشد اعتبار و سهام هر فرد امتیازات و تعهدات او هم درست به اندازه سهامش بیشتر خواهد شد.

ضمن اینکه سهامداران شرکت نیازی نیست از دارایی های شخصی خود برای جبران بدهی های شرکت و تعهداتی که نتوانسته جوابگو باشد پرداخت نمایند.

شرکت های سهامی خاص هر چند در قانون تعدادی برای موسسین اعلام نشده ولی باید حداقل با سه نفر به ثبت برسند. این سه نفر باید سرمایه اولیه شرکت را تادیه نمایند و 35 درصد از این سرمایه را باید سپرده کنند.

از ویژگی های مهم شرکت های سهامی خاص اعتبار این شرکت ها می باشد. شرکت های سهامی کلا اعتبار زیادی دارند چرا که قانون و مقررات بسیار محکمی برای تاسیس این شرکت ها وجود دارد و این موضوع به اعتبار بیشتر شرکت کمک می کند. ضمنا شرکت از نوع سرمایه ای است که این موضوع هم بخصوص اگر سرمایه شرکت زیاد باشد بسیار در اینده شرکت تاثیر گذار است.

ویژگی دیگر شرکت سهامی خاص محدود بودن میزان سرمایه در دست موسسین و سهامدارن شرکت می باشد. هر فردی که خواهان ورود و خروج در بین سهامداران شرکت است و حتی خواهان نقل و انتقال سهام خود می باشد باید با اجازه مجمع عمومی فوق العاده این کار را انجام دهد. به همین دلیل تمامی مسئولیت ها را خود سهامداران عهده دار هستند و به راحتی در خصوص موضوعات مختلف می توانند تصمیم گیری نمایند.

تعیین یک نفر به عنوان بازرس و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل در واقع در قانون برای این شرکت ها به این دلیل الزامی شده که شرکا بتوانند با خیال اسوده تر با هم شراکت کنند و اطمینان داشته باشند که فردی خارج از محدود خویشاوندان و بستگان سایر شرکا و سهامدارن امورات شرکت را بررسی  خواهد کرد و این وظیفه حقوقی بر عهده فردی اگاه به امور شرکت و در جایگاهی خارج از سهامدار و نافع شرکت بودن است.

همچنین در شرکت سهامی خاص یک نفر مدیر عامل و 3 تا 5 نفر اعضا هیئت مدیره با تصمیم مجمع عمومی موسسین و سپس مجمع عمومی فقو العاده تعیین شده که این نفرات زیر نظر مجمع فعالیت می کنند. در هر زمان می توان این نفرات را از سمت خود بر کنار کنند و هر دو سال یکبار هم باید الزاما شرایط و نحوه عملکرد انها بررسی و بودن و یا نبودن انها دوباره تصمیم گیری شود.

حتی بازرسین شرکت نیز باید هر دو سال بررسی شوند و در صورتیکه عملکرد انها مشخصی و قابل قبول بود تجدید و اگر نبود جایگزین شوند. این موضوع خیال سهامداران را برای امور شرکت و کنترل فعالیت های شرکت بسیار راحت خواهد کرد.

شرکت های سهامی خاص انقدر اعتبار دارند که بتوانند در هر نوع مناقصه و مزایده و شرایط قابل قبول شرکت های داخلی و خارجی نقش داشته باشند و حضور پیدا کنند.  این شرکت ها تمامی جزئیات و عملیات های مورد نظر خود را در اساسنامه ذکر می کنند . در خصوص میزان اعتبار و مقدار سهام توافق می شود و در هر سال مالی میزان سود و زیان شرکت بررسی و تقسم دارایی ها و سود شرکت مشخص خواهد شد و در بین سهامدارن به اندازه سهام هر فرد تقسیم خواهد شد.

برای سهامدار شدن در شرکت سهامی خاص اصلا الزامی به اورده نقدی نیست و هر فرد می تواند با اورده غیر نقدی نیز سهم خود را تعهد نماید. تنها باید این اورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و سایر سهامداران ان را تایید نمایند. مثلا می توان با تامین فضای شرکت ، تامین تجهیزات و امکانات و ... اورده و تعهد خود را انجام دهند.

برای ثبت شرکت سهامی خاص داشتن شناخت بر مسائل حقوقی و قانونی بخصوص برای تهیه اسناد و مدارک بسیار اهمیت دارد. ما در موسسه ثبت شرکت و ثبت برند نوبل  برای ثبت شرکت شما کاملا اماده ایم و تنها با یک وکالتنامه و با تایید خود شما در هر مرحله شرکت را ثبت خواهیم کرد.